• Home
  • Stal Eurocommerce met o.a. Olympisch springpaard 'London'

Stal Eurocommerce met o.a. Olympisch springpaard 'London'

Voor deze veiling is een persoonlijk biedlimiet nodig. In de veilinginformatie leest u hoe u uw biedlimiet kunt verhogen.
Nog niet geregistreerd bij BVA Auctions? Vul nu uw registratie in.

Overzicht

Online executoriale veiling i.o.v. de beslaglegger, ten laste van Gevi Gorssel B.V. h.o.d.n. Stal Eurocommerce, onder toezicht van notaris mr. Th. A. Ritsema van Nysingh Advocaten-Notarissen, o.a.: Sportpaarden, dekhengsten.

Breaking news!

Persbericht: Rabobank mag paard London veilen!

In kort geding vandaag te Zutphen heeft de rechter geoordeeld dat het olympisch paard London door Rabobank executoriaal geveild mag worden. Dit is in lijn met de verwachting van Rabobank. De paarden zijn momenteel te bezichtigen op de kijkdagen in Lochem en de online-veiling begint vrijdag om 17 uur. De veiling eindigt maandag 7 april vanaf 12 uur. Tot dan kan er worden geboden op stal Eurocommerce, waaronder het paard London. Na gunning en betaling kan een koper zonder enige aanspraken van derden, over de paarden - waaronder London - beschikken.Bieden in deze veiling

Naast onze gebruikelijke registratie vragen wij u bij deze veiling om extra informatie en eventueel een borgsom of in plaats een borgsom een bankgarantie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'standaardaanmelding' en 'aanmelding voor kavels met een hoge waarde'.

Standaard aanmelding
Om te kunnen bieden op de kavels 10449-4, -6, -7 t/m -11, -13 t/m -19 en -22 t/m -34 vragen wij een kopie van geldig legitimatiebewijs.

Aanmelding kavels met een hoge waarde
Om te kunnen bieden op de kavels 10449-3, -5, -12 en -20 verwachten wij naast een kopie van een geldig legitimatiebewijs een borgsom ter hoogte van € 50.000,- of een bankgarantie ter hoogte van de borgsom.

Om te kunnen bieden op de kavels 10449-1, -2, -21 en -10010(De combinatiekavel) verwachten wij naast een kopie van een geldig legitimatiebewijs een borgsom ter hoogte van € 250.000,- of een bankgarantie ter hoogte van de borgsom.

Borgsom
Indien u middels borgsomstorting wilt bieden op 'kavels met hoge waarde' verwachten wij de complete borgsom op onderstaand rekeningnummer. U kunt deze borgsom overmaken naar de notariële kwaliteitsrekening van Nysingh advocaten-notarissen N.V. te Apeldoorn. IBAN: NL72RABO010.31.03.163 Onder vermelding van uw gebruikersnaam en dossiernummer: 505092/TR.
Na eventuele toewijzing ontvangt u deze borgsom zo spoedig mogelijk retour van de notaris. Notaris mr. Th. A. Ritsema, verbonden aan Nysingh Advocaten - Notarissen te Zwolle, houdt toezicht op deze derdenrekening.

Zodra de aanbetaling is ontvangen op bovengenoemde rekening krijgt u toegang tot de veiling en kunt u bieden op de betreffende kavels. Wij nemen hiervoor zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Bankgarantie
Indien u middels bankgarantie wilt bieden op 'kavels met hoge waarde' verwachten wij uiterlijk maandag 7 april voor 10.00uur de bankgarantie (Concept bankgarantie) van uw bank te mogen ontvangen. Graag ontvangen wij de bankgarantie per fax naar: +31 (0)33 46 000 79 of per e-mail naar eurocommerce@bva-auctions.com. Na verificatie wordt direct biedtoegang verstrekt en nemen wij contact met u op ter bevestiging.

Programma kijkdagen

Op 3 en 4 april as. zijn de kijkdagen van de ‘stal Eurocommerce’. Op deze kijkdagen worden op onderstaande tijden de paarden aan het publiek gepresenteerd. (m.u.v. de pensioen- en jonge paarden, kavel 22, 26 en 27):
Tijdstip 1 - 11:00 uur
Tijdstip 2 - 13:00 uur
Tijdstip 3 - 15:00 uur

Het is mogelijk om tijdens de presentatie plaats te nemen op een tribune. Ook kunt u de presentatie live volgen via tv-schermen in een cateringstand.

Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het terrein van Stal Eurocommerce. Verkeersregelaars zullen u assisteren bij het vinden van een goede parkeerplaats.
Bij de ingang van de kijklocatie is een servicedesk ingericht voor alle vragen m.b.t. de paarden, toelichting over het biedproces, registratie etc.

De paarden zijn buiten de presentatie niet te bezichtigen in verband met het welzijn/sereniteit. De vrachtwagens, auto’s en paardentrailers zijn op het buitenterrein te bekijken.

Veilinginformatie gezondheidstoestand paarden.(cursief aangevuld op 3 april)

In het licht van een adequate informatievoorziening bij de executoriale veiling van stal Eurocommerce, attendeert BVA Auctions potentiële bieders/kopers op het volgende:

Op 19 maart 2014 hebben curatoren en Rabobank een brief van dhr. G. Visser jr ontvangen. Dit omvatte een voorstel om - in weerwil van het vonnis van 5 maart 2014 waarin alle transacties tussen ( de vennootschappen van) vader en zoon Visser nietig zijn verklaard - alsnog tot een minnelijke aankoop van Stal Eurocommerce te komen. Bij die brief was een door Visser jr. zelf opgestelde beschrijving gevoegd. In deze beschrijving geeft Visser jr. zijn persoonlijke – niet met nadere gegevens onderbouwde - mening over de door hem veronderstelde (gezondheid)toestand van de paarden van stal Eurocommerce. Aangezien deze informatie aan curatoren en Rabobank is verstrekt, brengen we deze informatie in het kader van de (wettelijke) informatieplicht voorafgaand aan de veiling onder de aandacht van alle belangstellenden.

Er is volgens informatie(pdf) van Visser jr. geen veterinair dossier per paard. De entingen zijn in het paardenpaspoort genoteerd.

Verder is navraag gedaan naar de huidige gezondheidstoestand van de paarden bij diverse direct betrokkenen bij de Stal Eurocommerce. Conclusie is dat met een goed management, een goede verzorging en een goede (veterinaire) begeleiding door de ruiter ,verzorgers en een terzake kundige sportarts de paarden evenals de voorgaande jaren op (top)niveau kunnen presteren.

Indien er tijdens de dagen tot aan het veilingdag nog bijzonderheden zijn te melden omtrent de gezondheidstoestand van de paarden zal nadere informatie op deze site gepubliceerd worden.

Het is aan bieders/kopers zelf om deze informatie ter overweging mee te nemen bij het uitbrengen van een bod.

Aanvullende informatie
Op zaterdag 5 april 2014 is er eventueel de mogelijkheid om een sportpaard veterinair te keuren. Deze keuring is uitsluitend voor gegadigden aan wie biedtoegang is verleend en geschiedt op afspraak.
Tijdens deze afspraak bestaat de mogelijkheid om, samen met de door BVA Auctions aangewezen dierenarts, röntgenfoto’s van de benen van het betreffende paard te bekijken. Overigens is een röntgenologische keuring en/of proefrijden niet mogelijk.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Stuur dan een e-mail naar eurocommerce@bva-auctions.com onder vermelding van uw gebruikersnaam en vermeld daarbij om welk sportpaard het gaat.

Belangrijk update:
Tijdens de kijkdag op 3 april is geconstateerd dat Sacramento rechtsvoor onregelmatig is. Door de ingeroepen sportpaardenartrs is geconstateerd dat het paard in elk geval veterinaire begeleiding behoeft. Van het voorbeen zijn röntgenopnames gemaakt, welke volgens de veilingvoorschriften geldende procedure ingezien kunnen worden. Aangezien aan Sacramento een pijnstillende injectie is toegediend, zal hij op de kijkdag van 4 april niet getoond worden

Bijzondere veilingvoorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden (PDF)

Veilinggegevens

Start veiling vrijdag 04 april 2014 om 17:00 uur
Sluiting vanaf maandag 07 april 2014 om 12:00 uur
Kijkdag(en) Kijkdag 1
donderdag 03 april 2014 van 10:00 uur tot 16:00 uur
(Plan route)
Programma kijkdag 1
Op onderstaande tijden worden de paarden aan het publiek gepresenteerd. (m.u.v. de pensioen- en jonge paarden):
Tijdstip 1 - 11:00 uur
Tijdstip 2 - 13:00 uur
Tijdstip 3 - 15:00 uur

Kijkdag 2
vrijdag 04 april 2014 van 10:00 uur tot 16:00 uur
(Plan route)
Programma kijkdag 2
Op onderstaande tijden worden de paarden aan het publiek gepresenteerd. (m.u.v. de pensioen- en jonge paarden):
Tijdstip 1 - 11:00 uur
Tijdstip 2 - 13:00 uur
Tijdstip 3 - 15:00 uur

Toelichting

De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

Let op! Afhalen van de kavels geschiedt op afspraak. BVA zal contact opnemen voor het maken van een afhaalafspraak.

Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Let op! Als u goederen wilt laten bezorgen dan kunt u dit, tegen aanvullende kosten, regelen via een transporteur naar keuze. Op de transportpagina vindt u het aanbod van transporteurs waarmee BVA Auctions bekend mee is.

Populair in deze veiling