• Home
  • Consumentengoederen, woninginrichting en HiFi

Consumentengoederen, woninginrichting en HiFi

Belangrijke informatie

De kavels van deze veiling worden thuisbezorgd in Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden) en België tegen aanvullende kosten van €25,00 (exclusief BTW) per factuur. De bezorgkosten komen tijdens het biedproces niet naar voren in het rekenvoorbeeld. Deze zullen na sluiting op uw factuur geplaatst worden.

Wij verzoeken u vriendelijk de betaling voor donderdag 15 december 2016 te voldoen. U ontvangt de gekochte goederen 7 dagen na de uiterlijke betalingsdatum

Veilinggegevens

Start veiling donderdag 08 december 2016 om 17:00 uur
Sluiting vanaf zondag 11 december 2016 om 20:30 uur

Toelichting

De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Let op! Wanneer in een faillissements- of executieveiling computers worden aangeboden, worden deze uitgeleverd zonder programmatuur (software).

Let op! Kavels die hygiënisch verpakt zijn, kunnen alleen ongeopend en onbeschadigd retour gezonden worden.

Let op! Bij deze veiling heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht. Kavels in deze veiling kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door consumenten geretourneerd worden naar Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort (NL). De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Tevens kunt u aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele waardevermindering van de zaken. Voor meer informatie zie de pagina Contact & vragen