• Home
  • Sluis onderdelen (Domeinen Roerende Zaken) Terneuzen

Sluis onderdelen (Domeinen Roerende Zaken) Terneuzen

Overzicht

Online veiling i.o.v. Domeinen Roerende Zaken (Ministerie van Financiën), o.a.: Droogzetkuipen, doorzetschotten, hijsbalken, enz.

Belangrijke informatie

Let op! Afvoeren geschiedt op afspraak van maandag 17 oktober 2016 tot en met vrijdag 28 oktober 2016. Van deze afvoertermijn kan niet worden afgeweken. Nadat het kavel is gegund neemt Domeinen Roerende Zaken contact op voor het maken van een afspraak.
Indien het aanbod niet (tijdig) wordt afgevoerd dan zullen de kosten hiervan worden verhaald op de kopende klant.
Let op! Betaling enkel per bank mogelijk. Het is niet mogelijk om contant of per PIN te betalen. De betalingstermijn van deze kavel is 48 uur na ontvangst van de factuur.

Voor veilig werken op het terrein van Rijkswaterstaat Zee en Delta dient men een VGM-plan te overleggen ( incl. werkplan, RIE en planning) dit ter Acceptatie en de veiligheidsinstructie van Rijkswaterstaat te volgen. Deze instructie bestaat uit een veiligheidsfilm van Zee en Delta, Instructie van de coördinerende aannemer van Zee en Delta en een veiligheidstoets. Duurt circa 3 uur.
Deze moet opgestuurd worden voor goedkeuring per mail naar lucas.kint@rws.nl

Veilinggegevens

Start veiling dinsdag 04 oktober 2016 om 14:00 uur
Sluiting vanaf maandag 10 oktober 2016 om 18:00 uur
Kijkdag(en) dinsdag 04 oktober 2016 van 11:00 uur tot 13:00 uur
(Plan route)
Let op! Er geldt een legitimatieplicht op de kijkdaglocatie.

Toelichting

De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Let op! Wanneer in een faillissements- of executieveiling computers worden aangeboden, worden deze uitgeleverd zonder programmatuur (software).

Let op! Kavels die hygiënisch verpakt zijn, kunnen alleen ongeopend en onbeschadigd retour gezonden worden.

Let op! Bij deze veiling heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht. Kavels in deze veiling kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door consumenten geretourneerd worden naar Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort (NL). De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Tevens kunt u aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele waardevermindering van de zaken. Voor meer informatie zie de pagina Contact & vragen