• Home
  • Partij Whisky en Vodka (Domeinen Roerende Zaken) te Deurne

Partij Whisky en Vodka (Domeinen Roerende Zaken) te Deurne

Overzicht

Online veiling i.o.v. Domeinen Roerende Zaken van partij Whisky en Vodka, o.a.: High Commissioner, Glen’s, etc.

Belangrijke informatie

Let op! De kavels aangeboden in deze veiling mogen enkel worden verkocht aan AGP-houders (Accijns Goederen Plaats-houders). De koper dient aantoonbaar te beschikken over een AGP-vergunning om deze kavels te kunnen afnemen. Over deze goederen in deze kavel is nog geen accijns geheven. Indicatie accijns onbekend.

Accijns Goederen Plaats (AGP)
Als een bedrijf alcoholische producten in opslag heeft kan dat veraccijnsd en niet-veraccijnsd. Over veraccijnsde produkten is de accijns al voldaan. In het algemeen zullen slijters, restaurants e.d. veraccijnsde alcohol in opslag hebben. Als een bedrijf niet-veraccijnsde produkten wil opslaan of verhandelen moet het beschikken over een ‘Accijns Goederen Plaats' (AGP). Om een vergunning voor een AGP te krijgen moet aan strenge administratieve en organisatorische eisen worden voldaan. Er dient bovendien zekerheid gegeven te worden aan de douane in de vorm van een bankgarantie. Binnen een AGP mag ook productie plaatsvinden.

Veilinggegevens

Start veiling woensdag 28 september 2016 om 17:00 uur
Sluiting vanaf dinsdag 04 oktober 2016 om 18:00 uur

Toelichting

De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

Let op! Een aantal van de goederen die wij voor de Domeinen veilen zijn in beslag genomen door Justitie of andere opsporingsinstanties. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat alle goederen 100% compleet zijn en optimaal functioneren.

Let op! Voor deze veiling bestaat er geen mogelijkheid om de kavels te bezichtigen. Houdt u hier rekening mee alvorens een bod te plaatsen.

Let op! Ophalen van deze kavels geschiedt op afspraak. BVA zal hiervoor contact met u opnemen.

Let op! Betaling is enkel per bank mogelijk. Het is niet mogelijk om contant of per PIN te betalen.

Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Let op! Wanneer in een faillissements- of executieveiling computers worden aangeboden, worden deze uitgeleverd zonder programmatuur (software).

Let op! Kavels die hygiënisch verpakt zijn, kunnen alleen ongeopend en onbeschadigd retour gezonden worden.

Let op! Bij deze veiling heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht. Kavels in deze veiling kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door consumenten geretourneerd worden naar Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort (NL). De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Tevens kunt u aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele waardevermindering van de zaken. Voor meer informatie zie de pagina Contact & vragen