• Home
  • Executoriale openbare veiling

Executoriale openbare veiling

Overzicht

Executieveiling in opdracht van pandhoudster, ten laste van: Echter Asfalt Centrale B.V., in faillissement, gevestigd te Echt, van vorderingen op ABZ B.V. te Heythuysen en BLM Wegenbouw B.V. te Wessem.

In opdracht van pandhoudster zal BVA Auctions B.V. ten overstaan van (een waarnemer van) één van de notarissen verbonden aan Nysingh advocaten-notarissen N.V., op maandag 3 oktober 2016 15.00 uur aan de Kryptonweg 8 te Amersfoort executoriaal verkopen de vorderingen van BLM Wegenbouw B.V. ten bedrage van € 309.576,40 en de vorderingen op ABZ B.V. ten bedrage van € 95.695,12.

Opgave van (bekende) vorderingen alsmede de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden, die op deze executieveiling van toepassing zijn, liggen vanaf heden tot aanvang van de veiling ter inzage ten kantore van BVA Auctions te Amersfoort.

Advertentie (PDF)

Veilinggegevens

Start veiling maandag 03 oktober 2016 om 15:00 uur
Sluiting vanaf maandag 03 oktober 2016 om 15:01 uur

Toelichting