• Home
 • Voertuigen (Domeinen Roerende Zaken) Almelo

Voertuigen (Domeinen Roerende Zaken) Almelo

Belangrijke informatie

Let op! Afvoeren geschiedt op afspraak van maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017. Van deze afvoertermijn kan niet worden afgeweken. Nadat het kavel is gegund neemt Domeinen Roerende Zaken contact op voor het maken van een afspraak.
Indien het aanbod niet (tijdig) wordt afgevoerd dan zullen de kosten hiervan worden verhaald op de kopende klant.
Let op! Betaling enkel per bank mogelijk. Het is niet mogelijk om contant of per PIN te betalen. De betalingstermijn van deze kavel is 48 uur na ontvangst van de factuur.

Let op! Op deze veiling zijn bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing:

 • De sloop van de voertuigen dient op het terrein van de koper plaats te vinden.
 • De chassis dienen te worden versneden. Voertuigen mogen dus niet in zijn geheel worden doorverkocht.
 • Alle chassisnummers dienen tot nader order door de koper te worden bewaard.
 • De koper dient bevoegde autoriteiten toegang te verlenen tot zijn terrein ter controle van de loopwerkzaamheden.
 • De koper dient foto’s ter beschikking te stellen waarop de wijze van vernietiging van een voertuig is te herleiden.
 • De chassisnummers dienen te worden overgedragen, aan de bevoegde autoriteit, bij controle.
 • De koper verplicht zich een door hem ondertekende (door Domeinen RZ (DRZ) ter beschikking gestelde) verklaring aan DRZ te verstrekken dat een voertuig is vernietigd.
 • De sloop op het eigen terrein van de koper dient te zijn voltooid uiterlijk vier maanden na overdracht (gunning) aan de koper. Zodra de sloop van de voertuigen is voltooid, dient DRZ hierover te worden ingelicht in verband met een controle.
 • De koper is in bezit van alle geldende ontheffingen en vergunningen om gekocht materiaal te mogen verwerken.
 • Uitsluitend Nederlandse bedrijven/organisaties (d.w.z. bedrijven/organisaties die in Nederland staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) kunnen bieden op dit kavel. De reden hiervoor is de gestelde voorwaarden voor controle en toezicht. De koper is tevens niet toegestaan, vanwege de controlemogelijkheden op de voertuigen, deze voertuigen buiten Nederland te plaatsen
 • Veilinggegevens

  Start veiling maandag 28 november 2016 om 11:00 uur
  Sluiting vanaf maandag 28 november 2016 om 18:00 uur
  Kijkdag(en) maandag 28 november 2016 van 11:00 uur tot 13:00 uur
  (Plan route)
  Bezichtiging geschiedt o.b.v. rondleiding. Aanvang 11.00uur. Om u aan te melden hebben we de volgende gegevens nodig:
  - naam, adres, postcode en woonplaats van alle bezoeker(s);
  - naam, adres, postcode en woonplaats van de firma(s) die hij/zij vertegenwoordigt;
  - telefoonnummer(s) van alle bezoeker(s).

  Aanmelden kan tot uiterlijk 28 november 2016 voor 09.00 uur per mail.

  Toelichting

  De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

  Let op! Een aantal van de goederen die wij voor de Domeinen veilen zijn in beslag genomen door Justitie of andere opsporingsinstanties. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat alle goederen 100% compleet zijn en optimaal functioneren.

  Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

  Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

  Let op! Wanneer in een faillissements- of executieveiling computers worden aangeboden, worden deze uitgeleverd zonder programmatuur (software).

  Let op! Kavels in deze veiling kunnen niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd worden. Voor meer informatie zie het Contact en vragen

  Populair in deze veiling