• Home
  • Partij kantoormeubilair (Domeinen Roerende Zaken) te Apeldoorn

Partij kantoormeubilair (Domeinen Roerende Zaken) te Apeldoorn

Belangrijke informatie

Let op! Afvoeren geschiedt op afspraak op maandag 12-12-2016 en/ of dinsdag 13-12-2016 van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Van deze afvoertermijn kan niet worden afgeweken. Nadat het kavel is gegund neemt Domeinen Roerende Zaken contact op voor het maken van een afspraak.
Indien het aanbod niet (tijdig) wordt afgevoerd dan zullen de kosten hiervan worden verhaald op de kopende klant.
Betalingstermijn voor deze veiling is 48 uur na ontvangst van de factuur.

Veilinggegevens

Start veiling maandag 05 december 2016 om 16:00 uur
Sluiting vanaf dinsdag 06 december 2016 om 18:00 uur
Kijkdag(en) maandag 05 december 2016 van 14:00 uur tot 15:00 uur
(Plan route)
Wij adviseren u deze kavel op de kijkdag te inspecteren alvorens een bod te plaatsen. Voor bezichtiging wordt een rondleiding georganiseerd. Deze start om 14.00 uur. Om aan de rondleiding deel te kunnen nemen is aanmelding vooraf een vereiste. Aanmelding uiterlijk voor ma 5-12-2016 om 10.00 uur. Tevens geldt een legitimatieplicht op de kijklocatie.

Bij de aanmelding opgave van:
• naam, adres, postcode en woonplaats;
• naam, adres, postcode en woonplaats van de firma(s) die u vertegenwoordigt;
• telefoonnummer(s)
Aanmelding geschiedt per mail Klik hier.

Toelichting

De biedingen bij deze veiling staan onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema, verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. te Zwolle.

Let op! Een aantal van de goederen die wij voor de Domeinen veilen zijn in beslag genomen door Justitie of andere opsporingsinstanties. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat alle goederen 100% compleet zijn en optimaal functioneren.

Let op! Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Let op! Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Let op! Wanneer in een faillissements- of executieveiling computers worden aangeboden, worden deze uitgeleverd zonder programmatuur (software).

Let op! Kavels die hygiënisch verpakt zijn, kunnen alleen ongeopend en onbeschadigd retour gezonden worden.

Let op! Bij deze veiling heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht. Kavels in deze veiling kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door consumenten geretourneerd worden naar Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort (NL). De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Tevens kunt u aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele waardevermindering van de zaken. Voor meer informatie zie de pagina Contact & vragen