• Home
  • Motorjacht 'One day it's not enough' (Domeinen Roerende Zaken)

Motorjacht 'One day it's not enough' (Domeinen Roerende Zaken)

Overzicht

Online openbare veiling in opdracht van Staat der Nederlanden, Ministerie van Financiën, Domeinen Roerende Zaken, ter uitvoering van een strafvorderlijk beslag dat door de Staat der Nederlanden is gelegd op het schip genaamd 'ONE DAY IT'S NOT ENOUGH'.

Veilingnotaris
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
mr. C.A. de Zeeuw
Bezuidenhoutseweg 57
Postbus 11756 2502 AT Den Haag
Telefoon: 070 - 51 53 621
Fax: 070 - 515 31 00
Dit dossier is in behandeling bij mw. mr. A.W. Mellema.
e-mail: aw.mellema@pelsrijcken.nl

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
Algemene veiling- en verkoopvoorwaarden
Bijzondere veilingvoorwaarden

Kosten
- Veilingkosten ter hoogte van € 5801,33 incl. BTW.
- Het hoogste bod wordt vermeerderd met 12,5% als vergoeding voor de veilingkosten. Er zijn buiten bovenstaande kosten geen andere kosten die aan de bieder in rekening worden gebracht voor de veiling.

Bezichtiging
Bezichtiging is mogelijk op dinsdag 06 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur of dinsdag 13 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Ligplaats
Dutch Harbour, Griendweg 14 3295 KV te ’s Gravendeel

Eigenaar
De vennootschap naar buitenlands recht: 1st Choice Global Handelsgesellschaft MBH

Executant
Staat der Nederlanden, Ministerie van Financiën, Domeinen Roerende Zaken


Nationaliteitsverklaring
Koper dient binnen drie weken na gunning zorg te dragen voor een nationaliteitsverklaring aan te vragen via Inspectie Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De nationaliteitsverklaring is een voorwaarde voor de levering van het schip. Zonder nationaliteitsverklaring kan het schip niet worden geleverd aan de koper.

Natuurlijke personen en rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de EU kunnen geen nationaliteitsverklaring aanvragen. In dat geval zal het teboekgestelde zeeschip worden uitgeschreven/ doorgehaald uit het Nederlandse kadaster. Een verzoek tot doorhaling dient ingediend te worden bij de Rechtbank Rotterdam, die machtiging dient te verlenen voor de doorhaling. Dit geldt ook voor een buitenlandse koper, wel EU, die de boot wil uitschrijven bij het Kadaster om in het in het buitenland te registreren. Ook in dat geval dient door de rechtbank Rotterdam machtiging te worden verleend.

Resumé: Uitgangspunt is dat een nationaliteitsverklaring vereist is tenzij de koper een partij is die niet in de EU is gevestigd.

Levering
De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van gunning. Het schip is teboekgesteld en geregistreerd bij het Kadaster. Dit betekent dat de levering van het schip gebeurt bij notariële akte van levering die gepasseerd zal worden door een notaris verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.

Belangrijke informatie

Veilinggegevens

Start veiling vrijdag 26 januari 2018 om 12:00 uur
Sluiting vanaf dinsdag 20 februari 2018 om 12:00 uur
Kijkdag(en) Kijkdag 1
dinsdag 06 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
(Plan route)

Kijkdag 2
dinsdag 13 februari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
(Plan route)
Wij adviseren om van de kijkdag(en) gebruik te maken.

Toelichting

In de kavellijst vind je alle kavels en plaats je eenvoudig een bod. Heb je nog geen gratis account? Registreer je dan hier. Mocht je nog vragen hebben, dan staat onze klantenservice elke dag voor je klaar.

Indien in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt de openingstijd met vijf minuten verlengd.

Wanneer er in de laatste minuut, voor het vooraf ingestelde sluitingstijdstip, niet op een kavel geboden is dan blijft deze geopend tot de sluiting van het laatst sluitende kavel in de veiling.

Retourneren?
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Voor meer informatie zie Contact en vragen.

Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats op de Kryptonweg 8, 3812 RZ te Amersfoort. Je kunt je vooraf per e-mail aanmelden via veilingmeester@bva-auctions.com. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de dag van sluiting.

Veilig en betrouwbaar
Toezichthouder veilingen in Nederland: notaris mr. Th.A. Ritsema of zijn waarnemer, verbonden aan Nysingh advocaten – notarissen N.V. te Zwolle.
Toezichthouder veilingen in België: Gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt te Brussel.

Populair in deze veiling