Huize Groot Spriel te Putten

Kavelnummer: 26578-1

Let op! Deze veiling zal worden gehouden via een partnerplatform.
Klik hier om direct naar de biedpagina te gaan.

Omschrijving
Rijksmonumentaal landhuis met garage, tuinprieel en grond.

(i) het recht van erfpacht, eindigende op éénendertig mei tweeduizend éénenveertig met betrekking tot een perceel grond -in eigendom toebehorend aan Staatbosbeheer-, gelegen te Putten, aan/nabij de Garderenseweg (deel uitmakende van de boswachterij "Sprielderbos"), kadastraal bekend gemeente Putten, sectie D, nummer 2493, groot één hectare vier are vijf centiare (1ha 4a 5ca), alsmede het recht van opstal van de op het hiervoor aangeduide perceel grond aanwezige opstallen, bestaande uit het landhuis "Huize Groot Spriel", annex garage en tuinprieel, plaatselijk bekend te 3881 NC Putten, Garderenseweg 150,
(het "Landhuis");
(ii) het recht van erfpacht, eindigende op éénendertig mei tweeduizend éénenveertig met betrekking tot een perceel grond -in eigendom toebehorend aan de Staatbosbeheer-, gelegen te 3881 NC Putten, nabij de Garderenseweg 150, kadastraal bekend gemeente Putten, sectie D, nummers:

- 3631, groot éénenveertig are zestig centiare (41a 60ca);
- 3632, groot één hectare negenentwintig are veertig centiare (1ha 29a 40ca);
- 3633, groot tien are negentig centiare (10a 90ca);
- 3634, groot vijf are zeventig centiare (5a 70ca);
- 1031, groot drie are negentig centiare (3a 90ca),
("Parkbos");

Dataroom
Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een digitale dataroom. Voor toegang tot de dataroom kunt u een verzoek indienen bij de makelaar. Vraag direct toegang aan door op onderstaande link te klikken:
Vraag hier uw toegang tot de dataroom aan

Het is op dit moment niet mogelijk een bod te plaatsen.

Deze veiling start over 5.0 dagen en 7.686944444444444 uur
Start veiling 04-07-2017 10:00
Sluiting veiling 04-07-2017 10:15
  • Doorsturen
  • Stel een vraag