• Home
  • Privacy en cookieverklaring

Privacy en cookieverklaring

Verwerken van Persoonsgegevens: verantwoordelijke

BVA-Auctions B.V. gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 32118690, onderdeel van BVA Holding B.V., kortweg BVA, heeft deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om daarmee aan te geven dat BVA uw privacy zeer serieus neemt. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving is BVA Holding B.V., de moedermaatschappij van BVA Auctions, gevestigd te Amersfoort, KvK nummer 32153174.

Het doel van het verwerken van Persoonsgegevens

BVA zal uw persoonsgegevens met zorg behandelen en maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. BVA zal uw (persoonlijke) gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• voor het uitvoeren van haar online veilingdienst (waaronder wordt verstaan: het faciliteren van online veilingen middels haar veilingwebsite, het vastleggen en afhandelen van een bod op zo’n veiling, het informeren van deelnemers aan een veiling over het verloop daarvan, het verstrekken van uw gegevens aan een verkoper en/of opdrachtgever bij een veiling en/of aan derden die bij de uitvoering van de veilingwerkzaamheden betrokken zijn, het verzorgen van de facturatie);

• voor de bezorging van geveilde goederen, zoals in het geval van de BVA bezorgservice c.q. voor het (kunnen) uitvoeren van ophaaldagen;

• voor het bewaren van door u geregistreerde (persoons)gegevens in een database om (toekomstige) deelname aan (een) veiling(en) voor u eenvoudiger te maken;

• voor controledoeleinden en voor de beveiliging van de veilingwebsite;

• voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak en/of in het kader van een gerechtelijke procedure;

• om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de veilingwebsite en over informatie die van belang is voor deelname aan een veiling c.q. het gebruik van de veilingdienst;

• om u te informeren over mogelijke veilingen van BVA Auctions of van andere tot de BVA Holding behorende veilinghuizen

• om u gerichte aanbiedingen te doen op basis van uw klik- en koopgedrag

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van BVA en/of van haar partners, zoals commerciële aanbiedingen (nieuwsbrief) zal BVA op haar veilingwebsite vragen om uw toestemming of ontvangt u de nieuwsbrief omdat u reeds ingeschreven staat als bieder op veilingen en BVA u als dienstverlening kan attenderen op veilingen waarop u kunt bieden als u in de voorafgaande veiling geen succes heeft gehad met uw bieding. Indien u geen marketinginformatie van BVA wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de daarvoor bedoelde hyperlink die in iedere digitale nieuwsbrief is opgenomen.

Welke gegevens verzamelt BVA?

BVA verzamelt alleen gegevens die nodig zijn voor haar dienst verlening. Dit behelst onder meer:

· Naam, adres van de Opdrachtgever of van de bieder(s) op de veilingen

· Contactpersoon/vertegenwoordigingsbevoegden (voor zover van toepassing)

· E-mailadressen en telefoonnummers

· Bezoek-, klik- en zoekgedrag

· Bankrekeningnummers

· Bijhouden van betalingsgedrag.

Bijzondere gegevens

BVA zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Gegevensuitwisseling naar andere landen

Alle gegevens worden zo veel mogelijk verwerkt binnen de EU en niet uitgewisseld met derden buiten de EU. Indien er wel naar een land buiten de EU wordt uitgewisseld, zal BVA dat doen als er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt gegarandeerd hetzij door het land waarnaar wordt uitgewisseld hetzij dat dit wordt geborgd middels overeenkomsten.

Duur van het aanhouden van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 7 jaar in verband met fiscale aspecten.

Beveiliging van persoonsgegevens

BVA bewerkstelligt beveiliging van gegevens door onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen te werken. Daarnaast heeft BVA maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging van haar pand en computer systemen.

Bewerkers

BVA maakt gebruikt van derden voor het verlenen van haar diensten waaronder transporteurs of soms ook opdrachtgevers voor wie zij veilt. Indien zij van derden gebruik maakt, sluit zij hiervoor bewerkersovereenkomsten voor zover deze partij geen zelfstandige verplichting heeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Cookies

BVA maakt op haar veilingwebsite gebruik van cookies om de veilingwebsite beter te laten functioneren en om uw bezoek aan de veilingwebsite gebruikersvriendelijk(er) te maken. Zo gebruikt BVA cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de veilingwebsite. Ook maakt BVA gebruik van cookies voor statistische doeleinden om te kunnen zien hoe vaak de veilingwebsite wordt bezocht en welke pagina’s en onderwerpen populair zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies stellen BVA in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en om haar dienstverlening (waar mogelijk) aan te passen aan uw wensen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is in principe veilig. E-mail en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Op de website van BVA worden de volgende cookies gebruikt:

Algemene oftewel functionele Cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor het inloggen, terug naar vorige-paginafunctie en het bijhouden van cookiekeuzes.

Zie hieronder een lijst met cookies die BVA hiervoor gebruikt:

• JSESSIONID

• lb-https-1|2

• cookiesDirective

• BVA_LOGIN

• arp_scroll_position

• auctionViewState

Advertenties

BVA maakt op haar website gebruik van externe advertentietechnologieën. Deze technologieën kunnen in principe gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers. Wij hebben onze adverteerders aangegeven dat we dit niet toestaan op onze website. Onderstaande cookies worden dan ook enkel gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.

Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

• _drt_

• id

Statistieken (analytische cookies)

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor de bezoekers, probeert BVA met behulp van de software van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor worden cookies gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven BVA inzicht in hoe vaak de webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor is BVA in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleidt BVA niet naar personen. BVA gebruikt cookies voor: (i) het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina's; (ii) het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina's; (iii) het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van de website bezoekt; (iv) het beoordelen welke delen van de site aanpassing behoeven en (v)het optimaliseren van de website. Zie hieronder een lijst met cookies die BVA gebruikt om statistieken te verzamelen, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur __utma Google Analytics analyseert hoe vaak iemand bva-auctions.com bezoekt 2 jaar __utmb Google Analytics analyseert hoe lang iemand bva-auctions.com bezoekt 30 minuten __utmc Google Analytics analyseert hoe lang iemand bva-auctions.com bezoekt sessie __utmv Google Analytics classificeert de bezoeker 2 jaar __utmz Google Analytics analyseert hoe iemand op bva-auctions.com is gekomen 6 maanden

Voor de cookies die de derde partijen van BVA plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie:

Google (https://www.google.nl/intl/nl/policies). Let op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.

Google Maps

Voorts gebruikt BVA cookies voor Google Maps. Deze cookies worden gebruikt om de locatie van veilingen te bekijken en/of een route naar een veiling te bekijken. Zie hieronder een lijst met cookies die BVA hiervoor gebruikt:

• NID

• mapCenterLatCurrent

• mapCenterLngCurrent

• zoomLevelCurrent

Voor de cookies die de derde partijen van BVA plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, alsook voor de bewaartermijn, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie:

Google (https://www.google.nl/intl/nl/policies). Let op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.

Social Media

De kavels die u op de website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een kavel wilt delen. Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van de website direct kunnen delen.

Als een bezoeker is ingelogd bij Twitter, kan Twitter via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het delen van berichten en het vergaren van inzicht via een getoonde tijdlijn. Als een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via BVA Auctions cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten, het updaten van zijn/haar status en het delen van artikelen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, alsook voor de bewaartermijn verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen hierover geven. Zie:

• Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy);

• Twitter (https://twitter.com/privacy).

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.

Chat en veel gestelde vragen

Op de website van BVA zijn functies opgenomen die het u mogelijk maken om vragen te stellen aan BVA met behulp van een chatfunctie. Ook zijn er mogelijkheden om de meest gestelde vragen te bekijken en te doorzoeken. Hiervoor gebruikt BVA software van Livecom. Als een bezoeker gebruik maakt van deze mogelijkheden kan Livecom via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het chatten of zoeken. Voor de cookies die Livecom plaatst en de mogelijke data die Livecom hiermee verzamelt alsook voor de bewaartermijn, verwijzen wij u naar de verklaring die Livecom hierover geeft. Zie:

• Livecom (http://www.livecom.nl/privacy-beleid/). Let op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.

Visual Website Optimizer

BVA maakt gebruik van de dienst Visual Website Optimizer om haar website te verbeteren. De informatie die hiermee wordt verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Visual Website Optimizer kan via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het verbeteren van de website. Voor de cookies die Visual Website Optimizer plaatst en de mogelijke data die Visual Website Optimizer hiermee verzamelt als ook voor de bewaartermijn van deze cookies, verwijzen wij u naar de verklaring die Visual Website Optimizer hierover geeft. Zie:

• Visual Website Optimizer (https://vwo.com/privacy-policy/). Let op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.

Overige/Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken kan het zo zijn dat BVA niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar op onze website worden getoond. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die BVA hiervoor niet heeft genoemd, laat het BVA dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen. Wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing te zien krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u uw instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser of computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, BVA niet meer kan garanderen dat de website (helemaal) goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadplaag indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op een van de onderstaande linksom direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings

http://support.apple.com/kb/PH5042

http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten dan kan dat via: http://www.youronlinechoices.eu/.

Hyperlinks

De website van BVA kan hyperlinks bevatten naar andere websites en websites van (business)partners die niet tot BVA behoren. BVA is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Rechten van betrokkene

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, mag inzage verzoeken in de gegevens die BVA van hem/haar verwerkt. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens brengt BVA conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 5,00 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt een bedrag van € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Daarnaast kan de betrokkene BVA verzoeken persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met BVA zoals onderstaand is vermeld.

Overige

BVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy- en Cookieverklaring bij ieder bezoek aan de website steeds te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring, de website van BVA of over uw geregistreerde gegevens of indien u deze gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met opnemen met:

BVA Holding B.V. (inzake gegevensverwerking BVA Auctions)

Postbus 1838

3800 BV Amersfoort

info@bva-auctions.com

Deze Privacy- en Cookieverklaring is laatst gewijzigd op 15 november 2017.