• Home
 • Privacy en cookieverklaring

Privacy en cookieverklaring


Persoonsgegevens

BVA Auctions B.V., kortwegBVA, heeft deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om daarmee aan te geven dat BVA uw privacy zeer serieus neemt. BVA zal uw persoonsgegevens met zorg behandelen en maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. BVA zal uw (persoonlijke) gegevensgebruiken voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van haar online veilingdienst (waaronder wordt verstaan: het faciliteren van online veilingen middels haar veilingwebsite, het vastleggen en afhandelen van een bod op zo’n veiling, het informeren van deelnemers aan een veiling over het verloop daarvan, het verstrekken van uw gegevens aan een verkoper en/of opdrachtgever bij een veiling en/of aan derden die bij de uitvoering van de veilingwerkzaamheden betrokken zijn, het verzorgen van de facturatie);
 • voor de bezorging van geveilde goederen, zoals in het geval van de BVA bezorgservice c.q. voor het (kunnen) uitvoeren van afhaaldagen;
 • voor het bewaren van door u geregistreerde (persoons)gegevens in een database om (toekomstige) deelname aan (een) veiling(en) voor u eenvoudiger te maken;
 • voor controledoeleinden en voor de beveiliging van de veilingwebsite;
 • voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak en/of in het kader van een gerechtelijke procedure;
 • om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de veilingwebsite en over informatie die van belang is voor deelname aan een veiling c.q. het gebruik van de veilingdienst.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van BVA en/of van haar partners, zoals commerciële aanbiedingen (nieuwsbrief) zal BVA op haar veilingwebsite eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen.Indien u geen marketinginformatie van BVA wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de daarvoor bedoelde hyperlink die in iedere digitale nieuwsbrief is opgenomen.


Cookies

BVA maakt op haar veilingwebsite gebruik van cookies om de veilingwebsite beter te laten functioneren en om uw bezoek aan de veilingwebsitegebruikersvriendelijk(er) te maken.Zo gebruikt BVA cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de veilingwebsite. Ook maakt BVA gebruik van cookies voor statistische doeleinden om te kunnen zien hoe vaak de veilingwebsite wordt bezocht en welke pagina’s en onderwerpen populair zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies stellen BVA in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en om haar dienstverlening (waar mogelijk) aan te passen aan uw wensen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies isin principe veilig. E-mail en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uwe-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Op de website van BVA worden de volgende cookies gebruikt:


Algemene Cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor het inloggen, terug naar vorige-paginafunctie en het bijhouden van cookiekeuzes.

Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

 • JSESSIONID
 • lb-https-1|2
 • cookiesDirective
 • BVA_LOGIN
 • arp_scroll_position
 • auctionViewState

Advertenties

BVA maakt op haar websitegebruik van externe advertentietechnologieën. Deze technologieën worden kunnen in principe gebruikt worden om inzichtte verkrijgen in het gedrag van bezoekers. Wij hebben onze adverteerders aangegeven dat we dit niet toestaan op onze website. Onderstaande cookies worden dan ook enkel gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.

Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

 • _drt_
 • id

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers,proberen wij met behulp van de software van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zover zamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij instaat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.Wij gebruiken cookies voor: (i) het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's; (ii) het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's; (iii) het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt; (iv) het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven en (v)het optimaliseren van de website. Zie hieronder een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen,welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur __utma Google Analytics analyseert hoe vaak iemand bva-auctions.com bezoekt 2 jaar __utmb Google Analytics analyseert hoe lang iemand bva-auctions.com bezoekt 30 minuten __utmc Google Analytics analyseert hoe lang iemand bva-auctions.com bezoekt sessie __utmv Google Analytics classificeert de bezoeker 2 jaar __utmz Google Analytics analyseert hoe iemand op bva-auctions.com is gekomen 6 maanden


Voor de cookies die onze derdepartijen plaatsen ende mogelijke data die zij hiermee verzamelen,verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigenwebsitesdaarover geven. Zie:


Google Maps

Voorts gebruiken wij cookies voor Google Maps. Deze cookies worden gebruikt om de locatie van veilingen te bekijken en/of een route naar een veiling te bekijken. Zie hieronder een lijst met cookies die wij hiervoor gebruiken:

 • NID
 • mapCenterLatCurrent
 • mapCenterLngCurrent
 • zoomLevelCurrent

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen,alsook voor de bewaartermijn, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Zie:


Social Media

De kavels die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via socialmedia. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een kavel wilt delen. Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogte gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Als een bezoeker is ingelogd bij Twitter, kan Twitter via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het delen van berichten en het vergaren van inzicht vergaren via een getoonde tijdlijn. Als een bezoeker ingelogd is bijFacebook, kan Facebook via BVA Auctionscookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten, het updaten van zijn/haar status en hetdelen van artikelen.

Voor de cookies die de socialmedia partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, alsook voor de bewaartermijn verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen hierover geven.Zie:

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat BVA daar geen invloed op heeft.


Chat en veelgestelde vragen

Op de website van BVA zijn functies opgenomen die het u mogelijk maken om vragen te stellen aan BVA met behulp van een chatfunctie. Ook zijn er mogelijkheden om demeest gestelde vragen te bekijken en te doorzoeken. Hiervoor gebruikt BVA software van Livecom. Als een bezoeker gebruik maakt van deze mogelijkheden kan Livecom via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het chatten of zoeken. Voor de cookies die Livecom plaatst ende mogelijke data die Livecom hiermee verzamelt alsook voor de bewaartermijn, verwijzen wij u naar de verklaring die Livecom hierover geeft. Zie:


Visual Website Optimizer

BVA maakt gebruik van de dienst Visual Website Optimizer om haar website te verbeteren. De informatie die hiermee wordt verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Visual Website Optimizer kan via BVA cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het verbeteren van de website. Voor de cookies die VisualWebsite Optimizer plaatst en de mogelijke data die Visual Website Optimizer hiermee verzamelt als ook voor de bewaartermijn van deze cookies, verwijzen wij u naar de verklaring die Visual Website Optimizer hierover geeft. Zie:


Overige/Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken kan het zo zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar op onze website worden getoond. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die wij hiervoor niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neemt rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen. Wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.


Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing te zien krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u uw instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser of computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website (helemaal) goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadplaag indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op een van de onderstaande linksom direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten dan kan dat via: http://www.youronlinechoices.eu/.


Hyperlinks

De website van BVA kan hyperlinks bevatten naar andere websites en websites van (business)partners die niet tot BVA behoren. BVA is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.


Overige

BVA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy- en Cookieverklaring bij ieder bezoek aan de website steeds te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring, de website van BVA of over uw geregistreerde gegevens of indien u deze gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met opnemen met:

BVA AuctionsB.V.
Postbus 1838
3800 BV Amersfoort
info@bva-auctions.comDeze Privacy-  en Cookieverklaring is laatst gewijzigd op 31 januari 2014